ఎవరిని ఏకవచనం తో పిలిస్తే వారిని చంపెసినట్లే తెలుసా || "Sri Chaganti Koteswara Rao Pravachanam


No comments :

No comments :

Post a Comment